Til toppen

Boracol 10 3Bd impregnering

  • Trebeskyttelse
  • Impregnerer
  • Effektiv mot mugg og råte
Se beskrivelse

Se varianter

Sortering Variant Pris Lager nettbutikk Varenr.
1508-00
0
Variant:
111Rh, 1085217
1 liter
Pris:
Lager nettbutikk: 12 Stk
Varenr.: 1508-00
1508-01
0
Variant:
2,5 liter
Pris:
Lager nettbutikk: 7 Stk
Varenr.: 1508-01
1508-02
0
Variant:
5 liter
Pris:
Lager nettbutikk: 3 Stk
Varenr.: 1508-02

Boracol 10/3Bd

Boracol 10­­_3Bd er en ny og bedre utgave av Boracol Special. Dette er et svært effektivt impregneringsmiddel mot treskadesopper i tre og murverk. Benyttes for å forebygge og bekjempe råte, sopp, alger, mugg, jordslag og råtesopp.

Dekkevne: 3 - 6 m² per liter, avhengig av overflatens beskaffenhet.

Boracol 10­­_3Bd brukes til impregnering av treverk og mur i nye og eldre hus, hytter, broer, kirker, båter etc. Beregnet for blant annet behandling på dekkende trekonstruksjoner som takstoler, bjelker og etasjeskillere. Svært effektivt mot «svartsopp» på teak og teakdekk på båter. 

Anvendes også på terrasser, utemøbler, gjerder, heller, stein, tak etc. Boracol benyttes også på andre materialer enn treverk, for eksempel mur (fasader, kjellere, vaskerom etc.) og ulike steinsorter (marmor, granitt etc.).

Boracol 10­­_3Bd legger seg ikke bare på overflaten av det behandlede treverket, men trenger inn i selve kjerneveden. Dette er viktig, og helt avgjørende for at impregneringen skal bli fullgod og fungere lenge.

Boracol 10­­_3Bd trenger inn i både tørt og fuktig treverk, og ødelegger vekstvilkårene til soppen slik at denne dør. Det er kombinasjonen av evnen til å trenge inn i treverket og den effektive utryddelsen av soppen som gjør Boracol 10_3Bd til et unikt impregneringsmiddel for treverk i ulike typer konstruksjoner.

Skal ikke nyttes på treverk som kan komme i direkte kontakt med mat, dyrefôr eller drikkevann.

Boracol 10­­_3Bd skal oppbevares i romtemperatur.

Egenskaper

Boracol 10­­_3Bd legger seg ikke bare på overflaten av det behandlede treverket, men trenger inn i selve kjerneveden. Dette er viktig, og helt avgjørende for at impregneringen skal bli fullgod og fungere lenge.

Boracol 10­­_3Bd trenger inn i både tørt og fuktig treverk, og ødelegger vekstvilkårene til soppen slik at denne dør. Det er kombinasjonen av evnen til å trenge inn i treverket og den effektive utryddelsen av soppen som gjør Boracol 10_3Bd til et unikt impregneringsmiddel for treverk i ulike typer konstruksjoner.

Kan påføres på underlaget i temperatur 5–40 °C og relativ fuktighet under 90 %.
Påføringsverktøy etc. rengjøres med vann. Om soppangrep og råtedannelse
Værforholdene langs norskekysten er meget fuktige i store deler av året, spesielt i høst- og vintermånedene. Et fuktig klima er som oftest årsaken til råteskader. Råte oppstår når visse sopptyper angriper friskt trevirke.
Vekstbetingelsene til sopp er knyttet til næring (trevirke), vann, varme og oksygen. I naturen vil samtlige betingelser være oppfylt, men i treverk som er benyttet i båt vil vekstforholdene arte seg forskjellig, alt etter hvordan de ulike vekstbetingelsene er i den enkelte båt.

Vann er den viktigste betingelsen for utviklingen av soppangrep. Hvis fuktighetsgraden i treverket holdes under 20 % vil det ikke være vekstvilkår for soppdannelse. For at soppsporene skal kunne spire på eller i trevirke, kreves det en temperatur på mellom 10 og 40oC. og tilgang på vann/fuktighet. Soppen kan vokse og utvikle seg ved temperaturer ned til 0oC og ved vanninnhold i treet ned til ca. 20 vektprosent. Enkelte sopptyper kan gå i dvale, og man tror den er nedkjempet. Når vekstvilkårene igjen blir gunstige, vil soppen florere på ny.

Uansett, det beste er å gjøre hva man kan for å forhindre soppangrep i båten. Det er ingen god følelse å vite at soppen gror, syder og blomstrer under dekk og dørk!Kjemisk og konstruktiv beskyttelse mot sopp og råte
Det skilles mellom to typer beskyttelse mot sopp og råte. Den ene er kjemisk og den andre er konstruktiv.

Konstruktiv beskyttelse
Ved konstruktiv beskyttelse sørger man for at trevirket ikke utsettes for fukt som igjen kan føre til soppangrep. Sopp kan som regel ikke vokse i trevirke som har et fuktinnhold på under 20 %.
Den konstruktive beskyttelsen kan utøves ved for eksempel utlufting eller ved avfukting. Stillestående, fuktig luft gir ideelle vekstforhold for sopp. Man skal derfor være nøye med å åpne skuffer, skap og dørker for økt luftsirkulasjon når båten ligger i opplag. Det er også viktig å tenke på god gjennomlufting når man pakker båten inn med presenning.

Tradisjonell impregnering er ofte ingen god beskyttelse mot sopp og råte
De fleste tradisjonelle impregneringsvæsker som finnes på det norske markedet i dag har ikke evnen til å penetrere inn i selve trevirket, men legger seg isteden bare som en tynn beskyttende hinne på yttersiden av det behandlede trevirket. Denne hinnen vil i de fleste tilfeller bare «vaskes» av etter en viss tid.
Hvis det forekommer sprekkdannelser i treverket etter at impregneringen har funnet sted er «gifthinnen» brutt, og det er fritt fram for at sopp og insekter kan «slå seg ned» og starte nedbrytingen av treverket. Man har da i realiteten ikke oppnådd særlig mye.

Bruk ikke giftige og miljøskadelige impregneringsmidler
Det er også et faktum at en rekke av de produktene som benyttes til bekjempelse av sopp og råte i dag er svært giftig, både for vedkommende som benytter produktet og miljøet rundt. Det at produktet i seg selv er giftig og «farlig» for mennesker, planter og dyr er selvfølgelig ingen garanti for at det er et optimalt effektivt middel mot soppdannelse og de skadene dette kan medføre.

Boracol er et effektivt produkt
Som bruker av Boracol kan du være trygg på at du benytter det mest effektive produktet mot sopp, mugg og insekter.


Påføring av Boracol
Boracol er lett å arbeide med, og påføres på treverket med pensel, rulle, sprøyting eller dypping. Bruk alltid hansker og beskyttelsesbriller.
Boracol 10­­_3Bd skal ikke fortynnes, men brukes slik den er.

Forbehandling
Før påføring skal overflaten være rengjort. Hvis overflaten er misfarget, kan man vaske med for eksempel klorin som også vil fjerne eventuell vond lukt.Etterbehandling
Treverk som er behandlet med Boracol skal etterbehandles med en vannavvisende overflatebeskyttelse. Vent med å påføre denne til overflaten er tørr.


Brukervennlighet
Boracol er et patentbeskyttet produkt som er utviklet og produseres i Danmark.
I dag benyttes Boracol i hele verden, og produktet har oppnådd stor anerkjennelse blant fagfolk og forskningsmiljøer som arbeider med sopp og råte-problematikk.
Boracol er markedets best dokumenterte impregneringsmiddel. Det foreligger en rekke tester og forskningresultater (fra hele verden) som bekrefter Boracol sin fantastisk gode evne til å forebygge og stoppe skader forårsaket av sopp og innsekter i treverk.

Boracol inneholder ingen løsemidler, lukter ikke og gasser ikke.
Boracol benyttes også på andre materialer enn treverk
Boracol benyttes også på andre materialer som for eksempel mur (fasader, kjellere, vaskerom etc) og ulike stensorter (marmor, granitt etc).