Skip to main content
Til toppen
Visning
Sorter
En krepseteine har gjerne to innganger og 1 til 2 kammer/oppholdsrom. Teinen agnes og settes på leire-/sølebunn, helst dypere enn 50 meter.
Den vanligste hummerteinen er på ca 10 kg og har to kammere. Denne fisker veldig godt. Er det mye strøm eller bevegelse i vannet der du setter teiner, så bør du velge en tyngre teine.
Fra 1. oktober klokken 08.00 kan man fange hummer over hele landet. Fisket varer til og med 30. november fra Svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane, og til og med 31. desember i resten av landet.
Min side