Skip to main content
Til toppen
Visning
Sorter
En Porta Potti er et portabelt toalett med bestående av to deler som kan tas fra hverandre – en overdel med toalettsete og ferskvannstank og en underdel med avfallstank og tømmerør. Det er ofte nivåindikator på avfallstanken som viser når denne er full og må tømmes. Finnes i ulike størrelser
Avfallstanken demonteres og innholdet tømmes ut via tømmerøret på egnet plass (tømmestasjon, i vanlig toalett eller i sjøen om du er i forsvarlig avstand til land).
Du må tenke på hvilken plass du har til rådighet. Vi anbefaler at du velger størst mulig Porti Potti i forhold til tilgjengelig plass, både med tanke på kapasiteten på avfallstanken og sittehøyde på toalettet. Et høyere toalett er mer behagelig enn et lavere toalett.
Lenker
Min side