Skip to main content
Til toppen

Havneboka Sørlandskysten

 • Svenner til Lista
 • Gjestehavner og naturhavner
 • Detaljerte havnekart
Lager nettbutikk:
Varenr.: 9414-00
inkl. mva.

Havneboka Sørlandskysten

Ny revidert utgave mars 2022!

2022: Mange nye bilder, reviderte kart, tekst og faktainformasjon.

Havneboka passer for både erfarne båtfolk og nybegynnere, og er ekstra tilrettelagt for barnefamilier. Meget brukervennlig, en videreutvikling av alle andre bøker. En side per havn, dobbeltside på utvalgte. Oversiktskart til hvert kapitell er gjengitt på hver side, og gjør det enkelt å finne din favoritthavn.

Boka dekker strekningen Svenner til Lista. Hver havn er beskrevet med et helikopterfotografi, detaljkart tilpasset fritidsbåter, og en kort informativ tekst.
Innseiling, beliggenhet, nøyaktig posisjon, kameravinkel og servicetilbud er markert i kartet. 

 • Nytegnede, detaljerte havnekart, med bl.a. 2-meters dybdekurver tilpasset fritidsbåter
 • 13 Faktasymboler gir oversikt over servicetilbud i hver havn - og samlet for hvert kapittel
 • Beskrivende tekst om beliggenhet, seilingsforhold og generell informasjon om stedet
 • Helikopterfotografier av alle havner
 • Eget symbol i kartet viser fra hvilken vinkel havnene er fotografert
 • 14 Oversiktskart for rask orientering
 • Nøyaktig posisjon på alle havnebeskrivelser
 • Hvert kapittel samsvarer med de velkjente Båtsportkart-bladene
 • Aktuelle nettsteder og telefonnumre

Område:
Sørlandskysten ( Svenner til Lista )

Forfatter: Magne Klamm
Fotograf: Magne Klann
Utgitt: 2017
Forlag: Blue Ocean Media
Antall sider: 280
Spirallhefte

Lenker
Min side