Skip to main content
Til toppen

Havneguiden 5 Gøteborg-Svinesund

  • 371 natur-og gjestehavner
  • Havneguidekart/flyfoto/nøkkelinformasjon
  • Fortøyningsdetaljer for hver havn
978-82-9228-498-8
EAN: 9788292284186
Lager nettbutikk:
Varenr.: 9413-27
inkl. mva.

Havneguiden 5 Gôteborg - Svinesund

Denne Havneguiden beskriver 371 natur- og gjestehavner på den svenske vestkysten fra Tistlarna i sør til Svinesund i nord.

Her beskrives kjente og mindre kjente naturhavner, her gis tips om innseilingsleder, og gjestehavnene beskrives detaljert med service- og fortøyningsmuligheter.
Alle havner presenteres med et detaljert Havneguide-kart, et helikopterbilde, en beskrivende tekst samt en faktaboks.

Denne 4. utgaven av Havneguiden 5 er en helt omarbeidet oppfølger til den første utgaven som kom ut i 2007. Teksten er kun på svensk, og samtlige Havneguidekart er produsert av Hydrographica og er basert på Hydrographicas anerkjente sjømålingsteknikk med 3D-flyfoto som underlag. Hvert Havneguidekart er i tillegg kontrollert og verifisert gjennom faktiske målinger på stedet.

Havneguidekartene har også en avansert topografisk gjengivelse som bygger på den aller nyeste teknikken med laserscanning av terrenget. Man får eksakte høydekurver, i dette tilfellet med 2,5 meters ekvidistanse, men man får også mulighet ved hjelp av skygge-effekter, å skape en 3D-følelse av terrengets form som et tillegg til de tradisjonelle høydekurvene. Med denne teknikken blir det veldig enkelt å i forveien bedømme egenskapene til en havn og avgjøre hvor de beste stedene i le er, eller hvor øyene er flate og risikoen for vind er større.
Helikopterbildene og markeringene gir deg en rask oversikt over hver havn, med dens atmosfære, fasiliteter, innseilingsleder, farer og fortøyningsmuligheter.

Tekstene i Havneguiden 5 er delt opp i en generell og en maritim del.
Den generelle delen beskriver plassens historie og natur og tipser om hva man kan se, gjøre og oppleve i den aktuelle havnen.
Den maritime delen gir informasjon om hvor det er trygt å ligge, hvordan du fortøyer og hva du bør være spesielt oppmerksom på.
Longsidefortøyning i naturhavner har blitt mer og mer populært i de senere år, og i denne boken har vi markert over 1 000 slike plasser.

Havneguidene dekker sommeren 2021 ett område som strekker seg fra Arholma nord for Stockholm til Kirkenes lengst nordøst i Norge. I Havneguide-serien finnes også guider som dekker Danmark, Tyskland, Polen, Slovenia, Kroatia, Montenegro, Albania og Hellas.

Havneguidene er en internasjonal suksess og flere bøker er oversatt til tysk og engelsk
 

 

Lenker
Min side