Skip to main content
Til toppen

Havneguiden 6 Danmark Og Sydvestre Sverige

  • 2020 utgave
  • Danmark og sydvestlige Sverige
  • Natur- og gjestehavner
978-82-9228-474-2
Lager nettbutikk:
Varenr.: 9413-29
inkl. mva.

Havneguiden 6 - Ny utgave 2020!

Denne Havneguiden dekker hele Danmark med unntak av Bornholm. I tillegg er det tatt med den svenske vestkysten fra Skanör i sør opp til Göteborg i nord.
Bornholm og Sveriges syd- og østkyst dekkes av Havneguiden 7 (svensk tekst).

I denne 4. utgaven av Havneguiden 6 Danmark og Sydvestlige Sverige har vi ajourført opplysninger om hver enkelt havn og har samtidig innført blå båtsymboler i bilder og kart.
Gjestebrygger er dessuten markert med deres egen røde strek, så de er lette å finne. Fortøyningssymbolene viser hvilken fortøyningsmåte du kan forvente når du kommer i havn. På den måten er du best mulig forberedt. I teksten finner du også informasjon om den maksimale tillatte størrelsen på båter som kan anløpe havnen.

Vi har omtalt både natur- og gjestehavner. Hver havn er presentert med en helside i boken. Helikopterbilder sammen med kartskisser og tekst gir deg god og nyttig informasjon.
Tekstomtalen er delt opp i en generell og en maritim del. Den generelle delen gir informasjon om stedet du besøker, litt historikk og mulige aktiviteter du kan foreta deg.
Den maritime delen gir informasjon om hvor og hvordan du fortøyer, hva du må være oppmerksom på under innseilingen og ellers spesielle forhold ved havnen.
Adressen til aktuelle nettsteder og telefonnummer til havnen er tatt med i faktaboksen. Her finner du også en kortfattet oversikt over hvilke fasiliteter havnen har å by på.

Denne havneguiden er delt inn i seks seilingsområder. Til hvert område er det utarbeidet et planleggingskart hvor hver enkelt havn er markert. Planleggingskartet er et nyttig hjelpemiddel når morgendagens tur skal diskuteres og planlegges. I tillegg er det en alfabetisk havneoversikt bak i boken. Danske havner er omtalt med dansk tekst og svenske havner er omtalt med svensk tekst.

Havneguidene dekker sommeren 2020 et område som strekker seg fra Arholma nord for Stockholm til Kirkenes i det nordøstlige Norge. Serien består av tolv bøker, som sammen dekker den svenske øst, syd- og vestkyst, de danske farvann og hele den norske kyst.

Forfattere: Per Hotvedt, Hanne Engevik, Jørn Engevik

Lenker
Min side