Til toppen

Maritim Vannlinjerens 1 liter

 • Krafit rensemiddel
 • Fjerner forurensinger
 • Konsentrert
Lager nettbutikk:
VNR: 1473-02

inkl. mva.

Vannlinjerens

Kraftig rensemiddel mot forurensinger, rust, kalk m.m. Er spesielt utviklet for å fjerne fargede forurensinger på fribordet, som er forårsaket av mikroorganismer.

 • Må ikke brukes på farget fribord.
 • Brukes i konsentrat.
 • Fjerner også effektivt avleiringer fra anoder etc. på rustfrie propeller.


 

Spesifikasjoner

Volum: 1 liter
Brukes i konsentrat
Må ikke anvendes på farget fribord
Pensles eller sprayes på. La virke og skyll godt med vann
Innhold: 10-20% Phosforsyre, <5% nonioniske overflateaktive stoffer, pH ca 1,1.
 

Fare:
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
Oppbevares utilgjengelig for barn
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller.

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaklinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale forskrifter.

Produktenes lagerbeholdning oppdateres en gang i døgnet. Vi tar forbehold om avvik, spesielt ved lav beholdning. Ved spørsmål ta kontakt med din lokale butikk.

Butikk Plassering Beholding Informasjon
Butikk: Arendal Plassering:9 Ende Beholding: 50+ Stk Informasjon:

Mandag - fredag 09:00 - 17:00 * Lørdag 10:00 - 14:00

Butikk: Kristiansand Plassering:13B Beholding: 20+ Stk Informasjon:

Mandag - fredag 09:00 - 17:00 * Lørdag 10:00 - 15:00

Butikk: Fredrikstad Rolvsøy Plassering:7 Beholding: Ikke på lager Informasjon:

Mandag - fredag 09:00 - 17:00 *  Lørdag  10:00 - 14:00

Butikk: Fredrikstad Floa Plassering:19B Beholding: 17 Stk Informasjon:

Mandag - fredag 09:00 - 17:00 *  Lørdag  10:00 - 14:00

Butikk: Oslo Slependen Plassering:17B-3 Beholding: 1 Stk Informasjon:

Mandag - fredag 10:00 - 17:00 * Lørdag 10:00 - 15:00

Butikk: Bergen Damsgård Plassering:20B Beholding: 1 Stk Informasjon:

Mandag - fredag 09:00 - 17:00 * Torsdag 09:00 - 19:00 * Lørdag 10:00 - 15:00

Butikk: Stavanger Plassering:31A Beholding: 50+ Stk Informasjon:

Mandag - Fredag 09:00 - 19:00 * Lørdag  09:00 - 15:00

Handi Hanske Montasje Oil-grip

 • Gir godt grep
 • Verner mot løsemidler/syrer/alkalier
 • Nitril uten fór

Handi Vernebrille Antidugg

 • Polykarbonat
 • Antidugg
 • Ripebeskyttelse
482153
15301-47
På nett: