Skip to main content
Til toppen

Monteringstips – PVC Fenderlister – Flenskantprofiler

Her finner du råd og tips for montering av fenderlister. Hva trenger jeg, hvordan gjør jeg det og hva gjør jeg når problemene oppstår?

UTSTYRSBEHOV:

- Fenderlist
- Varmeskap eller kjele m/vann (gryte, oljefat eller lignende) og varmeelement
- Drill m/bor
- 2 stk spiker, bolt eller lignende for midlertidig feste av fenderlist
- 2-4 skruer m/mutter og skive for feste av fenderlist (rustfritt/syrefast)
- Evt. skjøte-/endebeslag
- Skarp kniv eller sag (til å kutte fenderlist med)
- Arbeidshansker som beskytter mot varme
 


TILPASNING AV FLENSKANT OG VALG AV FENDERLIST:

 • Yttersiden av flenskanten (slipekanten) bør være ca.10% smalere enn fenderlistens dybde innvendig.
 • Nagleplassering skal ligge 1-2 mm nærmere skroget enn fenderlistens forankringspunkt (innvendige støttesteg) mot naglene.
 • Ovenstående er for å kompensere for ”innsnevring” av fenderlisten som oppstår når den strekkes på flenskanten.
 • Bruk produktprøve som mal, ikke produktskisse i katalog.
 • Prøve kan innhentes på forespørsel til din fenderlistleverandør.
   

OPPVARMINGEN:

 • Fenderlisten varmes i sin helhet opp til en temperatur rundt 80ºC.
 • Det anbefales bruk av varmeskap, hvis dette er tilgjengelig, da dette er mest skånsomt mot PVC-kvaliteten. Det mest vanlige er å varme opp i varmt vann, opp imot kokepunktet (80ºC), i ca 45-60minutter.
 • Som gryte anbefales å bruke oljefat eller tilsvarende, hvis ikke ”krabbekjelen” er stor nok.
 • Pass på at fenderlisten ikke kommer i direkte kontakt med varmekilden, for å unngå at overflaten kan smelte (bunnen av kjelen eller lignende).
 • Det er viktig at ikke fenderlisten ligger for lenge i kjelen, da dette kan forringe aldringsbestandigheten for listens overflate (max. 2 timer).
 • Når listen er myk og føyelig, er den klar for og monteres (etter ca. 45 min.).
 • Fenderlisten vil da være medgjørlig i ca. 5-10 minutter, etter at den er tatt ut av varmen.

 

MONTERINGEN:

Bruk hansker, da fenderlisten nå er meget varm. For større profiler (til båter over ca. 15’) anbefales det at tre personer deltar under monteringen. (En person til å strekke listen, en person til å trykke listen inn på flenskanten, og sistemann til å ”frakte” fenderlisten, som enda ikke er montert, rundt båten).

 1. Fest den ene enden. Dette gjøres med å bore hull gjennom fenderlist og flenskant, og stikke gjennom spikeren som et midlertidig feste. Prøv å oppbevare mest mulig av fenderlisten i varmen, mens den ene enden festes, slik at minst mulig av fenderlisten kjøles ned.
 2. Fenderlisten strekkes, samtidig som den tres over flenskanten rundt båten. Listen bør strekkes ca.5-10%, men dette er meget individuelt. Strekk derfor fenderlisten slik at den sitter godt, men ikke mer! Hvis listen strekkes for mye, vil den snevre inn og bli for trang. Dette kan lett ses ved at fenderlisten ”bølger” seg over naglene/skruene på flenskanten, eller at den på områder blir for smal for flenskanten. Det er imidlertid viktig at listen strekkes optimalt rundt hjørnene, for å unngå at fenderlisten bukler seg.
 3. Når du har rukket rundt båten, festes den andre enden midlertidig med å bore hull gjennom fenderlist og flenskant, og stikke gjennom spikeren som et midlertidig feste. Evt. overskytende list som blir igjen, skjæres av.
 4. Fenderlist festes permanent med gjennomgående rustfrie/syrefaste skruer, med forholdsvis store skiver, slik at skrue/mutter ikke trekkes gjennom fenderlisten. Rustfritt/syrefast skjøtebeslag kan benyttes, som en fin overgang, dersom endene på fenderlisten møtes. Rustfrie/syrefaste endebeslag kan benyttes, som en fin avslutning, dersom endene på fenderlisten ikke møtes. (Mot motorbrønn etc.) Det er viktig at beslag festes med skruer gjennom så vel fenderlist som flenskant.
 5. Bor dreneringshull på undersiden av fenderlisten.

PROBLEMER UNDER MONTERINGSARBEIDET?

Er fenderlisten blitt for hard og umedgjørlig under monteringen?
- Trekk fenderlisten av båten, og varm den opp på nytt. Prøv så å montere den på igjen, men denne gangen litt raskere.
   (Øvelse gjør mester…)

 ”Bukler” fenderlisten seg rundt hjørnene?
- Prøv å gi fenderlisten enda mer strekk rundt hjørnet, slik at også ”innsiden” av profilen kommer i spenn.

Virker fenderlisten for trang for flenskanten, med at den ”bølger” seg over naglene/skruene, eller at den rett og slett er for smal for flenskanten?
- Den er sannsynligvis strukket for mye. Ta fenderlisten av og prøv igjen. Denne gangen med mindre strekk.

Viser det seg at fenderlisten er ”for kort”, og du rekker ikke rundt hele båten?
- Prøv å strekke fenderlisten enda mer, med å ”stjele” litt fra der du allerede har montert listen. Er listen blitt for kald for dette, bør du varme den opp på nytt.

LYKKE TIL!!

 

Lenker
Min side