Skip to main content
Til toppen

Baugmontert hvilken storrelse

Montering av ankervinsj i baugen er kanskje den mest vanlige måten å montere vinsj på i store deler av verden, og det finnes mange muligheter, vi skiller mellom horisontale og vertikale vinsjer Her ser du forskjellen på disse to typene:

   

 

Horisontale vinsjer egenskaper

 

- De fleste vinsjene monteres over dekk.
- Enkel installasjon
- Passer bra på båter med mindre plass til tau/kjetting
  Minimimum 304 mm fall fra vinsjen er anbefalt for å ha nok fall til at tauet/kjettingen går ned i ankerrommet.

Vertikale vinsjer egenskaper

- Vinsjmotor er gjemt under dekk.
- Passer bra til båter med stort rom for tau/kjetting.
- Ankertau/kjetting roterer 180 grader rundt trekkskiven og gir bedre sikkerhet.
- Minimimum 406 mm fall fra vinsjen er anbefalt for å ha nok   fall til at tauet/kjettingen går ned i ankerrommet.

Hvor mye trekkraft trenger jeg? Etter å ha bestemt hvilken type vinsj man trenger og valgt en type i henhold til våre anbefalinger under, kan man dobeltsjekke at vinsjen har nok trekkraft ved å bruke formlen: Totalvekt anker + tau/kjetting x 4 = Trekkraft vinsjen må ha for å trekk opp tau/kjetting + ankeret. OBS! Om ankeret sitter fast må kjetting eller tau sikres til båten slik at man bruker båten til å dra løs ankeret og ikke vinsjen.Det anbefales også å montere en kjettingstopp som brukes ved ankring slik at man ikke påfører kabularet til vinsjen denne påkjenningen.


Her finner du våre vinsjer som monteres i baugen på båten.
 

Passer for båter opp til 20-30 fot
Passer for båter opp til 25-35 fot
Passer for båter opp til 30-45+ fot
Visning
Sorter
Lenker
Min side