Skip to main content
Til toppen
Visning
Sorter
Letteste måte å sette ut garn på er fra en båt. Bruke en glatt kasse eller en garnpinne, legg den ene enden i vannet og ro/kjør garnet utover. Ikke sett det for stramt., Garnet skal stå loddrett i vannet så det må ha en form for flyt i toppen og lodd i bunnen slik at det strekker seg. Det er strenge regler for bruk av garn, sjekk Fiskeridirektoratets sider før du setter garnet i sjøen.
Garn med maskevidde større enn 32 milimeter skal fra og med 1. mars til og med 30. september senkes slik at fangstdelen står 3 meter under havoverflaten. Det er forbud mot fritidsfiske med garn på grunnere vann enn 25 meter i Skagerak i perioden fra og med 1. juni til og med 15. august. Det er forbudt å sette garn ved elveos eller vassdrag. Det er strenge regler for bruk av garn, sjekk Fiskeridirektoratets sider før du setter garnet i sjøen.
Garn er betegnet etter hvilken fiskeart de er laget for å fange, f.eks. torskegarn og flyndregarn. Ønsker du å få så mye fisk som mulig, og forskjellige fiskeslag, kan Trollgarn være det beste. Trollgarn har tre lag med garnmasker i ulike maskestørrelser og kan fange store og små fisk av alle slag.
Størrelsen på fiskegarn varierer etter hva det skal fiskes etter. Det største garnet Maritim har er et torskegarn med lengde 50 meter og høyde 3 meter.
Fiskegarn skal røktes minst en gang per uke, men fiske etter noe arter er pålagt annen røktingsplikt: - I fiske etter torsk, hyse og sei skal garnet røktes daglig - I fiske etter breiflabb og kveite skal røktes minst hver tredje dag - I fiske etter blåkveite, hvitlange og uer skal garnet røktes minst hver andre dag. Se ellers fiskeridirektoratetets regler for bruk av fiskegarn. https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Reiskap/Garn
Det er forbudt å fiske med garn innenfor grunnlija fra og med Telemark til grensa mot Sverige. Det er forbudt med fritidsfiske med garn på grunnere vann enn 25 meter i Skagerakk i perioden fra og med 1. juni til og med 15. august. Se regler her: https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Reiskap/Garn
Lenker
Min side