Skip to main content
Til toppen

Solcellepanel i båt

Solcelleanlegg


Veldig mange båter i dag får strøm ved å benytte seg av solenergi, og bruken av solcelleanlegg og strøm i båt har vokst betraktelig de senere årene.

Det er forholdsvis enkelt å montere solcelleanlegg i en båt. Man trenger et solcellepanel som er riktig størrelse i forhold til antatt forbruk man har, det kan være et flexibelt panel eller et med stiv ramme. Det er flere varianter å velge mellom. Det er også en fordel at regulator monteres nære batteriet for å unngå spenningstap.

Panelet fester man et egnet sted der det får rikelig med sol, slik at man får utnyttet solcellepanelet optimalt. Det er anbefalt at det er godt med luft også under solcellepanelet slik at ikke panelet blir for varmt, men holder seg så kjølig som mulig. Det vil da lade best mulig.

I tillegg til solcellepanelet, må man installere en laderegulator, slik at riktig mengde spenning blir regulert til batteriet (ene). Det er viktig å velge riktig regulator i forhold til panelet.

Det er også veldig viktig når man skal installere solcelleanlegget at man er nøye med dimensjonering av kabler, slik at man ikke får spenningstap eller varmgang i kablene. Det anbefales å bruke fortinnet strømkabler.

 

Dette trenger du for et komplett solcelleanlegg i din båt, hytte eller campingvogn.

  • Solcellepanel
  • Solcelleregulator
  • Batteri
  • Sikringer/sikringsholder
  • Felles minusskinne
  • Fortinnet strømkabel
  • Last/Forbruk
  • Festeanordning

Solceller
Selve solcellepanelet er det som genererer strøm og effekten oppgis i Watt (W). Desto større panelet er jo mer effekt vil det ha. Vi tilbyr ulike solcellepanel som er enkle å montere.  Noen er sammenleggbare og noen kan monteres på buet overflate.

Solcellergulator
Regulatoren er «hjernen» i solcelleanlegget. Den passer på at batteriet lades riktig og effektivt. Regulatoren har ofte en skjerm som viser hvor mye lading man får, samt omtrentlig batterikapasitet.

Det finnes to typer regulatorer, PWM-regulator (Pulse Width Modulator) og MPPT-regulator (Maximum Power Point Tracking). Begge typer sørger for at batteriet alltid får riktig spenning fra solcellepanelet. Spenningen fra et 12V solcellepanel kan være opp til 21V og man trenger derfor en regulator mellom panelet og batteriet slik at ladespenningen til batteriet blir korrekt, f.eks. 14V. Begge typer regulatorer registrerer batteriets ladetilstand og tilpasser spenning og strøm til ladetilstanden, og går over til vedlikeholdslading når batteriet er fulladet.

Hovedforskjellen på PWM og MPPT regulatorer er at MPPT er mer effektiv. PWM regulerer spenningen mens MPPT transformerer spenningen ned og gir mere strøm til panelet. I PWM-regulator går overskytende spenning tapt mens MPPT-regulatorer utnytter overskuddspenningen fra panelet og kan gi inntil 30% mer strøm til batteriet enn PWM-regulatorer. MPPT er også mer effektiv om det er skygge på panelet i løpet av dagen.

OBS! Begge typer regulatorer har innstillinger for batteritype: bly/syre, AGM og Gel. Noen av dem kan også brukes for Lithium batterier. Pass på at du velger en regulator som kan tilpasses batteritypen du har.

Batterier
Her finner du ulike batterier, AGM-Batterier lithiumbatterier m.m.

Batterikabel fortinnet
Fortinnet kobberkabel er det beste for bruk i maritimt miljø. Alle kordelene i kabelen er beskyttet med tinn slik at kabelen er mer motstandsdyktig mot korrosjon. PVC-isolasjon.

Utstyr for et komplett solcelleanlegg

Hvor stor effekt du trenger på solcellepanelet avhenger av hvor mye strøm du bruker om bord. Regn ut hvor mange watt apparatene om bord bruker i timen og velg effekten på panelet basert på dette. Ofte er plass en begrensning, så velg så stort panel som du har du har plass til. Jo større effekt på panelet jo lenger kan du ligge i uthavn uten å koble inn andre ladekilder.
Solcellepanel bør plasseres slik at det får mest mulig sol på seg hele tiden. Fungerer best om solstrålene treffer i 90 grader mot panelet. Panelet vil gi strøm i overskyet vær, men skygge eller delskydde på panelet eller på en av cellene på panelet reduserer effekten på panelet drastisk.
Batterier har begrenset levetid, men med riktig vedlikehold og lading og godt stell kan det gjerne vare i 5-7 år for bly/syre batteri. Mange dyputladninger vil begrense levetiden, og om batteriet tappes helt kan det bli ødelagt. Begrens forbruket til 50% av batteriets kapasitet for lengst mulig levetid. Oppladet batteri er en forutsetning for lengst mulig levetid.
Lenker
Min side