Skip to main content
Til toppen

Montering av varmtvannsbereder

 

Generelt:
En varmtvannsbereder kan monteres i båter med innenbordsmotorer med ferskvannskjøling. Saltvannskjølte motorer har for lav temperatur for montering av bereder. Kjølevannet bør holde minst 70 grader ved bruk av bereder. 

Beredere har dobbel oppvarming som standard – tilkobling til 220V for elektrisk oppvarming og indirekte oppvarming via motorens kjølevannskrets. Ved indirekte oppvarming sirkulerer det varme kjølevannet fra motoren igjennom berederens varmeveksler og varmer opp ferskvannet i berederen. Varmtvannsberederen bør monteres så nærme motoren som mulig for å få kortest mulig slangestrekk. Bruk kjølevannslanger fra motor til bereder


Formålet til en varmtvannsbereder er å varme opp vann på to ulike måter:

 • A: Motorens kjølevann sirkulerer gjennom en varmeveksler inni tanken og varmer opp vannet i tanken
 • B: Via 220V varmekolbe montert i tanken

Systemoppsett:

Et typisk varmtvannssystem består av bereder, ferskvannstank, trykkvannspumpe, ekspansjonstank/akkumulatortank, filtre, kraner og blandebatterier for vasker og dusj, slanger som skal tåle varme og trykk. Dersom du har langt slangetrekk på kjølevannsslyngen, eller det er montert inn et defrosteranlegg i samme slyngen, kan det være nødvendig med en sirkulasjonspumpe i tillegg.

 

 

Typisk oppsett for varmtvannssystem:

Monteringsmåte:
De fleste beredere kan monteres vertikalt eller horisontalt, men de må alltid monteres med ventiler og stusser pekende nedover.

 

Størrelse:
Beredere kommer i mange størrelser, normalt fra 12 liter opp 80 liter, og med ulik effekt, 500W til 1200W på den elektriske varmekolben (for oppvarming via 220V).

Størrelse på bereder begrenses ofte av tilgjengelig plass om bord og hvor stor motoren er. En mindre innenbordsmotor har mindre gjennomstrømning av varmt kjølevann enn en større motor og klarer ikke varme opp vannet i en stor bereder. Antall tappesteder om bord, og hva det varme vannet skal brukes til spiller også inn. Skal du kun ha varmt vann til oppvask og klarer du deg med en mindre bereder på 15-20 liter. Skal varmtvannet brukes til dusj bør du ha en større bereder på minst 25 liter. Man regner ca 10 liter varmtvann per dusj.
 

 

Berederens oppbygging:

 1. Varmeelement på 500W, 800W, 1200W (avhengig av modell).
  Tillater oppvarming av vann når motorvarme ikke er tilgjengelig
 2. Utstyrt med justerbar sikkerhetstermostat
 3. Overtrykksventil og tilbakeslagsventil
 4. 220V kabel og plugg er standard
 5. Utvendig AISI 304 rustfritt stål
 6. Monteringsføtter i AISI 304 rustfritt stål
 7. Tømmeventil
 8. Stor overfalte på varmeveksler/coil sikrer god oppvarming av vannet
 9. Innvendig tank av AISI316 syrefast stål
 10. Isolert med polyuretankskum med lukkede celler  (Fri for HFC, CFC, HCFC og HFA) for lite varmetap

 

SJEKK VÅRT STORE UTVALG AV BEREDERE

SJEKK VÅRT STORE UTVALG AV BEREDERE

SE HER
Lenker
Min side