Skip to main content
Til toppen

Hva er reglene for fluktåpning i teiner?

Hva er fluktåpning i teiner?


Fluktåpning i teiner refererer til en permanent åpning i en teine som tillater hummer, krabbe og andre dyr å unnslippe. Dette er en viktig praksis for bærekraftig fiske, da den bidrar til å beskytte bestandene ved å gi unge og undermål sjødyr sjansen til å vokse og reprodusere seg.

 

For fritidsfiske gjelder pr. 01/07/2022 følgende regler for hull/rømningsveier i teiner 

1. Krav til fluktåpninger – rømningsvei som alltid er åpen.
Fluktåpning er ment å slippe ut mindre fangst – det skal være minst en på hver side av teina. Det er 2 mål å forholde seg til som hobbyfisker - Ø60mm for hummerteiner og Ø80mm for krabbeteiner. Mange teiner er utstyrt med en dobbel variant, så du må huske å sjekke at det er den rette åpningen for sesongen som er aktiv. I tillegg til minst to fluktåpninger skal det være minst et rømingshull som er lukket ved hjelp av bomullstråd. Denne skal virke slik at om du mister teina vil bomullstråden løse seg opp etter en tid i vann og åpne rømingshullet slik at levende fangst kan slippe ut.

  Ø60mm: Hummerfiske
  Ø80mm: Krabbefiske 

Obs! Vi har oppdaget at tråden kan komme til syne i fluktåpningen (80mm for krabbe) Denne må klippes slik at det er 80mm i diameter rundt hele åpningen.

Hvorfor er det viktig?


Fluktåpninger er et viktig verktøy for å opprettholde en sunn bestand og bærekraftig ressursforvaltning. Ved å la små krabber og hummer unnslippe, sikrer vi at de kan bidra til reproduksjonen av arten og opprettholdelsen av økosystemet.

Mer om regler for fluktåpning i teiner


Størrelse og plassering: Fluktåpningen må ha en bestemt størrelse for å tillate riktig størrelsesklasse av krabbe og hummer å slippe ut. Plasseringen av fluktåpningen er også viktig for å sikre at krabbe og hummer enkelt kan finne veien ut.

Målinger: Det er fastsatte krav til størrelsen på fluktåpninger, målt i millimeter. Forsikre deg om at du kjenner de spesifikke kravene for din region.

Kontroll og vedlikehold: Som båteier er du ansvarlig for jevnlig kontroll og vedlikehold av teinene dine. Sjekk at fluktåpningene ikke er tilstoppet eller skadet, slik at de fungerer optimalt.

Som båteier er det avgjørende å forstå og følge reglene for fluktåpning i teiner. Dette fremmer bærekraftig fiskepraksis og bidrar til å opprettholde sunne hummer- og krabbebestander. Ved å implementere riktige fluktåpninger, tar du et skritt mot å beskytte fremtiden for fiskeri og miljø. Husk å konsultere lokale myndigheter og eksperter for å sikre at du følger korrekte retningslinjer.

Kombinert fluktåpning til hummer/krabbe.

Med et enkelt grep byttes åpningen mellom 60 og 80 mm.

Frakt: 59,-
Fluktåpning Kombi Norge 60-80mm
  • 60mm/80mm fluktåpning
  • For hummer- og krabbeteiner
  • 60mm for hummer / 80mm for krabbe

  • 60mm/80mm fluktåpning
  • For hummer- og krabbeteiner
  • 60mm for hummer / 80mm for krabbe
31060
21023-56
På nett:  
Fluktåpninger tillater små og undermål fisk, krabber og hummer å slippe ut, slik at de kan vokse og bidra til fremtidige bestander.
Ja, men det er viktig å sikre at du overholder gjeldende regler for størrelse og plassering.
Du bør sjekke dem regelmessig, helst før hver fiskesesong, for å sikre at de fungerer som de skal. Ta også en sjekk underveis i fisket.

Fritidsfiskeappen

Skal du ut og fiske? Last ned Fritidsfiskeappen i App Store eller Google Play

Her finner du informasjon om regler og arter, slik at du kan bruke fiskeredskap riktig og ansvarlig. Tap av redskap skal meldes inn. Fritidsfiskeappen er et tiltak i kampen mot marin forsøpling og spøkelsesfiske.

Sjekk også fiskeridirektoratet for fritidsfiske: www.fiskeridir.no/Fritidsfiske

 

 

Lenker
Min side