Skip to main content
Til toppen

Bunnstoff

Bunnstoff brukes for å hindre begroing på den delen av skroget som er under vann. Er det mye groe på skroget vil det øke motstanden i vannet og dette fører til lavere hastighet, høyere drivstofforbruk og dårligere manøvreringsevne. I tillegg kan kjølekanaler bli gjengrodd som kan føre til varmgang i motor.
 

Kjøpshjelp: Bunnstoff til båt

Selvpolerende bunnstoff er best mot begroing. Enkelte selvpolerende bunnstoff beskytter i opp til to år. Hardt bunnstoff er best for hurtiggående båter over 40 knop, og for båter som ofte dras opp på land eller henger.
Høytrykksspyl for å fjerne løst bunnstoff. Påfør en malings- og bunnstoffjerner som f.eks. Owatrol Dilunett. La produktet virke og fjerne oppløst maling med ferskvann og skurebørste. NB! Husk verneutstyr og deponer avfallet på riktig måte.
Bindemiddelet i selvpolerende bunnstoff løser seg i kontrollert hastighet, slik at det alltid er et nytt aktivt lag bunnstoff i kontakt med sjøvannet. Poleringshastigheten sikrer en jevn utlekking av biocider gjennom produktets levetid, og holder skroget fritt for groe. Denne teknologien er mest effektiv mot begroing. Siden bunnstoffet slites bort bygger man ikke lag på lag. Det gjør at det er vanskelig for skjell og rur og feste seg til bunnstoffet. Passer for alle båter og fart opp til ca 45 knop.
I hardt bunnstoff er bindemiddelet hardt og uoppløselig. Malingen kan slipes for å gi en glatt overflate. Bunnstoffet passer bra for hurtiggående båter og for båter som ofte dras opp på land. Mykt bunnstoff er for saktegående båter inntil ca. 15 knop. Benyttes ofte på trebåter. Bunnstoffet inneholder kobber, og bindemiddelet løser seg gjerne opp samtidig med at giften forsvinner ut i vannet. Kan ikke slipes, og kan ikke overmales med andre typer bunnstoff uten å bli påført et mellomstrøk med primer. Kan ikke brukes på aluminiumsbåter.
Det kommer an på hvor stor overflaten som skal stoffes er. Det varierer fra bunnstoff til bunnstoff hvor mye de dekker pr liter. Sjekk dekkevnen på bunnstoffet du ønsker. Det viktige er at du påfører nok bunnstoff slik at det virker som det skal.

Anbefalte produkter

Lenker
Min side