Skip to main content
Til toppen

Hva består ett ekkolodd av?

Ett ekkolodd består av en skjerm og en svinger eller giver som det også kalles, en strømkabel og en kabel mellom svinger og skjerm. Strømkabelen sitter alltid fast i svingeren. Vi kommer nærmere tilbake til svingere etter hvert. Du kan også lese mer om svingere her .

Hvordan fungerer ett ekkolodd?

Ekkoloddet fungerer ved at det sendes ut et lydsignal eller et ping fra svingeren gjennom vannet. Når signalet treffer et mål reflekteres dette tilbake til svingeren som igjen gir en visning på skjermen. Dette brukes til å vise vanndybde og objekter eller fisk som befinner seg innenfor strålen svingeren sender ut.

En strålevinkel kan typisk se slik ut:

Objekter og bunnen innenfor strålevinkelen vil reflektere signalet som sendes ut og vises på skjermen, forutsatt at de befinner seg innenfor dybdeområdet den valgte svingeren kan vise. En smalere stråle vil se dypere enn en bred stråle.

Når det gjelder svingervinkler er det viktig å se på frekvenser svingeren sender på. De siste årene har det vært en enorm utvikling på hvilke frekvenser en ekkoloddsvinger kan sende på. Som tommelfingerregel kan man si at jo lavere frekvensen er jo dypere ser ekkoloddet, jo høyere frekvensen er jo mer detaljer eller bedre oppløsning gir ekkoloddet. Det betyr i praksis at dersom du er avhengig av å se dypt trenger du svinger med lav frekvens, gjerne 50kHz og et ekkolodd som sender med høy utgangseffekt gjerne 1Kw. Her vil du kunne se bunnen på rundt 400 meter eller mer, avhengig av vannforholdene.

For grunt til middels dybt vann velger vi svingere med doble frekvenser gjerne 50/200kHz eller 80/200kHz.  Her får man en visning av bunn ned til rundt 150 meter.

Skal du ha de mest detaljerte bildene og den høyeste oppløsningen må svingeren ha høy frekvens, gjerne fra 455kHz helt opp til 1.2 mHz.

Eksempler på hvordan bildet ser ut på de ulike frekvensene

50kHz (dybdeområde 150 meter+)

200kHz (dybdeområde 0-150 meter)

455kHz (dybdeområde 0-100 meter)

1,2 MHz (dybdeområde 0-40 meter)

Det er viktig å vite at dybdene som er angitt her aldri vil være 100% riktige. Det er mange ukjente faktorer som kan påvirke ett ekkolodd og hvilken dybde den kan vise, det være seg ulike vannlag, alger o.l. liknende i vannet, vanntemperatur, plassering av giver osv.

Når du skal kjøpe ett ekkolodd er det viktig å tenke gjennom hva du skal bruke ekkoloddet til.
OBS! Alt du ser på ekkoloddskjermen er historie! Dvs. at  ett vanlig ekkolodd ikke vil varsle deg tidsnok til at du for eksempel unngår å kjøre på grunn da en vanlig ekkolddsvinger ser ikke fremover.

Skal ekkoloddet kun brukes til å se hvor dypt det er, samt vise vanntemperatur kan du velge hvilket som helst ekkolodd, alle gjør denne jobben. OBS! Innvendig montert svinger vil ikke vise vanntemperaturen, i beste fall skrogtemperatur.

Skal du bruke ekkoloddet på innlandsvann til fiske på grunt vann opp til 40 meter og ønsker den absolutt beste oppløsningen og visning av bunn, trenger du ett ekkolodd med svinger på 1,2MHz.

Skal du bruke ekkoloddet til å fiske i vann ned til ca. 100 meter og ønsker den beste oppløsningen av bunnforholdene for å se steinformasjoner, renner o.l. så trenger du ett ekkolodd med svingerfrekvens på 400kHz til 800kHz.

Skal du fiske på dypere vann ned til 150-200 meter trenger du ett ekkolodd med svingerfrekvens på 50 eller 80kHz til 200kHz. Du vil da miste den veldig detaljerte opptegningen, men du kommer ned på dybden du ønsker.

Skal du virkelig dypt, mer enn 250 meter og ned til ca. 400 meter og må se bunnen, trenger du ett ekkolodd som har kraftig sendereffekt på 1kw og en svinger som er på 50kHz.

Litt om begreper som brukes om ekkolodd

 

Svinger/Giver
Svingeren eller giveren er den som sender ut lydsignalet og mottar dette igjen. Navnene brukes om hverandre men er altså samme tingen.


DownVu og DownVison
DownVu og DownVision er henholdsvis Garmin og Raymarine sin betegnelse på givere som sender med høyere frekvens (455-800kHz). Dette er givere som gir ett detaljert ekkobilde men som pga høy frekvens har begrensninger på dybden. Disse giverne ser «rett» ned under båten.

SideVu og SideVison
SideVu og SideVison er henholdsvis Garmin og Raymarine sin betegnelse på givere som sender med høyere frekvens (455-800kHz). Dette er givere som gir ett detaljert ekkobilde men som pga høy frekvens har begrensninger på dybden. Disse giverne ser ut til sidene av båten, slik at du får ett bredere bilde.

RV RealVison
RealVison er en betegnelse Raymarine bruker når de slår sammen DownVison, SideVison og CHIRP og du får en nærmest 3D visning av bunnen.


CHRIP
Mange ekkolodd kommer nå med CHIRP-svingere. "Å CHIRP" er uttrykk som brukes. Tradisjonelt så sender ekkoloddet ett lydsignal på en frekvens av gangen, men med CHIRP så sender den på flere frekvenser samtidig hvilket gir et klarere ekkoloddbilde og en høyere målseperasjon.


UHD (Ultra High Definition)
Garmin bruker denne betegnelsen på sine svingere som har frekvens på 1,2MHz

HyperVison
Raymarine bruker denne betegnelsen på sine svingere som har frekvens på 1,2MHz

Fearing block/Sko
På gjennomgående givere er det ofte behov for å rette opp giveren slik at den er i vater og peker rett ned, men skrogets vinkel gjør dette vanskelig. Det finnes da en fearing block som rett og slett er plastblokk som skråskjæres slik at den følger skrogets vinkel og man bruker en del på innsiden og en del på utsiden av skroget for å rette opp vinkelen.

Fiskealarm
Fiskealarmen kan settes opp til å gi ett lydsignal dersom en fisk oppdages på ekkoloddet

Dybdealarm
Dybdealarm er en konfigurerbar funksjon der du kan stille ønsket dybde, og ekkoloddet gir ett lydsignal dersom du når den angitt dybden.

Tilt-element
Noen gjennomgående svingere kommer med tilt-element, her ser du gjerne opplyst 0-12 grader osv. Det betyr at elementet inne i svingeren er egnet for båter med skrogvinkel fra 0-12 grader uten at du trenger å rette opp ytterlige.

 

Se alle produkter og tilbehør her

Lenker
Min side