Skip to main content
Til toppen

Åpenhetsloven

Stortinget vedtok Åpenhetsloven 1. juli 2022. Åpenhetsloven er en lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Den «skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold».

Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å identifisere, forebygge, redusere og redegjøre for hvordan vi håndterer risiko for menneskerettighetsbrudd i vår virksomhet og vår verdikjede.

I tråd med åpenhetsloven, publiserer vi vår redegjørelse om våre aktsomhetsvurderinger. Vi svarer også på informasjonskrav om våre aktsomhetsvurderinger dersom eksterne parter ber om det.

Våre kunder og samarbeidspartnere skal være trygge på at våre varer og tjenester stammer fra bærekraftige leverandørkjeder.     

Dersom du har spørsmål om åpenhetsloven eller andre relaterte henvendelser kan du alltid sende en e-post til supply@maritim.no

Rapport2023
Rapport2023.pdf
Last ned
Min side